SZR METALOKOV IZRADA METALNE GALANTERIJE MILETA MUDRINSKI PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 06 Sep 2016 10:56
Пословно име: SZR METALOKOV IZRADA METALNE GALANTERIJE MILETA MUDRINSKI PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 50899411
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Jovana Popovića 45
Датум почетка обављања делатности: 04.09.1989
ПИБ: 101869589
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 04.09.1989

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

09.04.2012 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 2550
Назив делатности: Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101869589
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000068181-09

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni