SZR TURINAC GAJINOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:42
Основни подаци
Пословно име: SZR TURINAC GAJINOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 54761406
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Mildain Jocića 36
Датум почетка обављања делатности: 15.03.2001
ПИБ: 102201799
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.03.2001

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4520
Назив делатности: Одржавање и поправка моторних возила

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102201799
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000097558-51

Контакт подаци

Телефон 1: +38163/8075757
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni