SZR VODOMONT STEPANOVIĆ PETAR PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:22
Основни подаци
Пословно име: SZR VODOMONT STEPANOVIĆ PETAR PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 54761015
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Partizanska 21
Датум почетка обављања делатности: 29.08.2000
ПИБ: 102585250
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 29.08.2000

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4322
Назив делатности: Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102585250
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001053476-57
330-0000015003781-44

Контакт подаци

Телефон 1: +38121/6321179
Телефон 2: +38164/1783245
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni