SZTR ATINA PLUS ZORAN TOMOVIĆ PR , SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:43
Основни подаци
Пословно име: SZTR ATINA PLUS ZORAN TOMOVIĆ PR , SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51624777
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Novosadska 11
Датум почетка обављања делатности: 02.11.1995
ПИБ: 101428690
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 02.11.1995

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4711
Назив делатности: Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101428690
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000304766-03
250-2080000635040-39
160-0000000923051-79
165-0000000028183-80
105-0000000015867-55

Контакт подаци

Телефон 1: 021  730172
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni