SZTR GOCA JOKIĆ GORDANA PREDUZETNIK SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:37
Основни подаци
Пословно име: SZTR GOCA JOKIĆ GORDANA PREDUZETNIK SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 50899438
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Zmaj Jovina 26
Датум почетка обављања делатности: 19.09.1989
ПИБ: 101868580
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 19.09.1989

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 9602
Назив делатности: Делатност фризерских и козметичких салона

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101868580
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
220-0000000132525-23
340-0000013000449-52
160-0000000054989-09
105-0000006500180-78

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni