SZTR PARADIZO KOPONJA SLAĐANA PR, TURIJA

preduzetnik-turija 14 Sep 2016 14:46
Основни подаци
Пословно име: SZTR PARADIZO KOPONJA SLAĐANA PR, TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 51837363
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Jovana Popovića 55
Датум почетка обављања делатности: 01.04.1997
ПИБ: 101425296
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.04.1997

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4721
Назив делатности: Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425296
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000005893-02

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni