SZTR TERMOGLASS BRANISLAV MUDRINSKI PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:52
Основни подаци
Пословно име: SZTR TERMOGLASS BRANISLAV MUDRINSKI PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51692454
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Hajduk Veljka 16
Датум почетка обављања делатности: 08.03.1996
ПИБ: 101424919
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 08.03.1996

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4334
Назив делатности: Бојење и застакљивање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424919
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000013002740-66
340-0000010000195-87
355-0000001132830-33
330-0000002001738-48
160-0000000923928-67
340-0000000012929-40

Контакт подаци

Телефон 1: 021 730 360
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni