TAKSI RADNJA JOLE TAXI JOSIP KOVAČ PR TURIJA

preduzetnik-turija 06 Sep 2016 11:01
Пословно име: TAKSI RADNJA JOLE TAXI JOSIP KOVAČ PR TURIJA
Статус: Активан
Матични број: 60169969
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Turija | Улица и број: Vojske Jugoslavije 51 NS 216-37
Датум почетка обављања делатности: 20.04.2006
ПИБ:
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 20.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4932
Назив делатности: Такси превоз

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ:
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:

Контакт подаци

Телефон 1: 064 5171230
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni