TAXI DELTA JOVICA POPOV PR DR. NADALJ

preduzetnik-nadalj 06 Sep 2016 11:15
Пословно име: TAXI DELTA JOVICA POPOV PR DR. NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 60156042
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: DR.Lazara Rakića 43 NS 153-057
Датум почетка обављања делатности: 01.04.2006
ПИБ:
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4932
Назив делатности: Такси превоз

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ:
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni