TEHNIKA MB DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:32
Основни подаци

Пословно Име: TEHNIKA MB DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20020563
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Туријски Пут бб
Датум оснивања:08.03.2005
ПИБ: 103800132

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 25.03.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2223
Назив делатности: Производња предмета од пластике за грађевинарство

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103800132
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
285-2211209890940-44
205-0000000149871-70
105-0000000800444-29
105-0801200002627-73
325-9500700007904-54
330-0070100063032-35
155-0000000013020-41
160-0000000334910-72
330-0000010001295-50
165-0000000003089-90
105-0000000039103-90
205-0070100444486-78
250-2070000045770-74
285-2211000000197-71

Контакт подаци

Телефон 1: +381 21 735 029 +381 21 735 030 +381 21 735 035
Телефон 2:
Факс:
Mail: office@tehnikamb.co.rs tehnikamb@gmail.com
Интернет адреса: http://www.tehnikamb.co.rs/

Komentari su zatvoreni