TOMISLAV PRERADOV PR, ZANATSKA TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA PRERADOV ŠPED NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:21
Основни подаци
Пословно име: TOMISLAV PRERADOV PR, ZANATSKA TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA PRERADOV ŠPED NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 61171371
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Salaš 79
Датум почетка обављања делатности: 03.06.2010
ПИБ: 104492839
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 03.06.2010

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104492839
РЗЗО број:
Пио број: 3237651876

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200029143-80

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 521335
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni