TRGO-AUTO TRANSPORTNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:47
Основни подаци

Пословно Име: TRGO-AUTO TRANSPORTNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08231583
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: 19. Октобра 18
Датум оснивања:14.12.1990
ПИБ: 101424507

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 18.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4532
Назив делатности: Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424507
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
170-0030014583001-92
340-0000013000459-22
340-0000010000100-81
160-0000000923629-91
160-0050100091507-57
265-2010310000800-83
170-0030014583000-95
340-0000000021510-02

Контакт подаци

Телефон 1: 021 730 731
Телефон 2:  +381.21.730.137
Факс: Email: office@trgoauto.rs
Интернет адреса: www.trgoauto.rs

Komentari su zatvoreni