TURINKA DOO ZA POLJOPRIVREDU TRGOVINU I USLUGE TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 10:11
Основни подаци

Пословно Име: TURINKA DOO ZA POLJOPRIVREDU TRGOVINU I USLUGE TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20081112
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Николе Тесле 10
Датум оснивања:11.09.2005
ПИБ: 104072625

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 20.09.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104072625
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200372935-08
330-0000015006421-78
220-2030200021707-92
165-0000000026491-15
105-0000006500070-20
250-2030001775030-54
165-0000000005733-15
160-0000000927342-10
220-0000000098664-47
165-0002024704948-78
160-0000000298828-66
840-0000009375763-26

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni