USLUŽNA RADNJA MAD STUDIO ĐURA JELOVAC PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:35
Основни подаци
Пословно име: USLUŽNA RADNJA MAD STUDIO ĐURA JELOVAC PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 60066299
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Žarka Zrenjanina 86
Датум почетка обављања делатности: 01.03.2006
ПИБ: 104310732
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.03.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

01.01.2008 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 7311
Назив делатности: Делатност рекламних агенција

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104310732
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:

Контакт подаци

Телефон 1: 063 8112544
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni