VETERINARSKA AMBULANTA VACCA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:23
Основни подаци

Пословно Име: VETERINARSKA AMBULANTA VACCA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08766509
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Лазе Костића 44
Датум оснивања:03.09.2002
ПИБ: 101869280

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.09.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 7500
Назив делатности: Ветеринарска делатност

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101869280
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
840-0000009667763-33
160-0000000927054-98

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni