VULKAN COMMERCE PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO I TRANSPORTNO DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:42
Основни подаци

Пословно Име: VULKAN COMMERCE PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO I TRANSPORTNO DОО SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08188149
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Барток Беле 17
Датум оснивања:20.04.1990
ПИБ: 101425237

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 03.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2229
Назив делатности: Производња осталих производа од пластике

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425237
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000123253-93
105-0000006500419-40
370-0000000007989-27
160-0000000060498-69
170-0030021271015-15
205-0070100306814-68
170-0030021271000-60
105-0000000065065-95
840-0000017926763-34
310-0070100000650-95
105-6501200000254-32
330-0000015006666-22

Контакт подаци

Телефон 1:  021/731-944, 021/731-947
Телефон 2: 021/731-968, 021/732-259
Факс:   021/730-065
Email
vulkancommerce@neobee.net
Интернет адреса: http://www.vulkancommerce.com/

Komentari su zatvoreni