XIAOYAN WANG PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA XIAOYAN, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 06 Sep 2016 10:45
Пословно име: XIAOYAN WANG PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA XIAOYAN, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 60020728
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Svetog Save 1
Датум почетка обављања делатности: 15.03.2006
ПИБ: 104269988
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.03.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4771
Назив делатности: Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104269988
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000036291-85

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 8041186
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni