ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA DEBELJAČKI NADALJ

privrednik-nadalj 16 Sep 2016 8:03
Основни подаци

Пословно Име: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA DEBELJAČKI NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08718717
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Земљорадничка 36
Датум оснивања:09.02.2001
ПИБ: 101867587

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 14.09.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867587
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000214186-58
220-0000000047418-40
160-0000000364002-96
105-0000000011614-10
330-0000065000086-95
160-0053200000141-66
165-0007004774037-46
160-0000000043717-69
310-0000000000165-09

Контакт подаци

Телефон 1: 013  664203
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni