ZORICA MILINOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ZORA NADALJ

preduzetnik-nadalj 06 Sep 2016 11:16
Пословно име: ZORICA MILINOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ZORA NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 52492211
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Svetog Save 46
Датум почетка обављања делатности: 07.04.2000
ПИБ: 102600664
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 07.04.2000

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4711
Назив делатности: Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102600664
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001007956-41
340-0000011414798-28
105-0000006500313-67
355-0003200234802-23

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 739373
Телефон 2: +381 (0)63 596344
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni