КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

kler 08 May 2018 7:28

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, подстицањем развоја и унапређивањем примарне биљне и сточарске производње.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу износе укупно до 200.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90 % од укупно
прихватљивих трошкова инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 1.500.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.

Право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година и физичка лица која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након, 01.01.2018. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до дана закључења уговора.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 21.05.2018. године.
Детаљније

Komentari su zatvoreni